Sociální služby
pro Horšovskotýnsko

Abecední seznam místních organizací

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Pavučinka Domažlice

tomanovabrigitta@seznam.cz, V.Zajacova@seznam.cz, 607 634 610, 724 675 314

Bílý kruh bezpečí, z.s. (Odborné sociální poradenství)

bkb.plzen@bkb.cz, 773 551 311, 734 157 200

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (Raná péče Čechy)

ranapececechy@detskysluch.cz, detskysluch@detskysluch.cz, 251 510 744, 235 517 313

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. (Odborné sociální poradenství)

domazlice@czppk.cz, 379 724 387, 775 786 002

Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o. (Domov pro seniory – Domov Černovice)

socialni@cssdomazlice.cz, 379 431 110

Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o. (Domov pro seniory)

vedoucidomazlice@cssdomazlice.cz, poorova@cssdomazlice.cz, 379 412 720, 379 412 721

Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o. (Domov se zvláštním režimem – Domov Černovice)

socialni@cssdomazlice.cz, 379 431 110

Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o. (Odborné sociální poradenství – rodinná poradna Domažlice)

poradna@cssdomazlice.cz, 379 412 740, 773 745 771

Centrum sociálních služeb Stod, p.o. (Dílna Liduška, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením)

radek.rosenberger@cssstod.eu, 774 259 032

Centrum sociálních služeb Stod, p.o. (Chráněné bydlení Jankovského)

jana.maskova@cssstod.eu, 773 259 034

Centrum sociálních služeb Stod, p.o. (Chráněné bydlení Liduška)

jana.maskova@cssstod.eu, 773 259 034

Člověk v tísni, o.p.s. (Odborné sociální poradenství – poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání)

plzen.domazlice@pinf.cz, 602 363 026, 778 442 549

Člověk v tísni, o.p.s. (Poradenství obětem trestné činnosti)

radka.liskova@clovekvtisni.cz,
vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz, 602 250 210, 602 363 026

Člověk v tísni, o.p.s. (Resocializační programy)

vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz, 602 363 026

Člověk v tísni, o.p.s. (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Plzeňský kraj)

plzen.domazlice@pinf.cz, 777 782 081, 608 226 713, 778 442 549

Člověk v tísni, o.p.s. (Terénní programy)

plzen.domazlice@pinf.cz, 778 442 549

Člověk v tísni, o.p.s. (Vzdělávací služby – podpora vzdělávání)

plzen.domazlice@pinf.cz, 608 226 713, 777 787 373

Diakonie ČCE – středisko Praha (Raná péče – detašované pracoviště Plzeňský kraj)

info@rana-pece.cz, 235 518 392

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Doprovázení pěstounských rodin – Adite pro náhradní rodiny)

adite@diakoniezapad.cz, 731 125 429

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Krizová pomoc – Plus pro lidi v krizové situaci – krizové centrum)

plus@diakoniezapad.cz, plus.kraj@diakoniezapad.cz, 377 223 221, 733 414 421, 605 232 116

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Pečovatelská služba – Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín)

jubilata.merklin@diakoniezapad.cz, 733 614 571

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Adite pro náhradní rodiny)

adite@diakoniezapad.cz, 731 125 429

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Archa pro rodiny s dětmi)

archa@diakoniezapad.cz, 733 614 645

Diecézní charita Plzeň (Azylový dům – domov pro matky s dětmi v tísni – Domažlice)

dmd.havlovice@dchp.charita.cz, 379 776 388, 731 433 006

Diecézní charita Plzeň (Azylový dům Domažlice)

ad.domazlice@dchp.charita.cz, 731 433 055, 731 433 050

Diecézní charita Plzeň (Intervenční centrum Plzeňského kraje)

ic@dchp.charita.cz, 777 167 004

Diecézní charita Plzeň (Komunitní centrum Horšovský Týn)

radim.bilek@dchp.charita.cz, 731 433 145

Diecézní charita Plzeň (Krizová pomoc – Terénní krizová služba)

krize@dchp.charita.cz, 777 167 004

Diecézní charita Plzeň (Odborné sociální poradenství – Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň)

poradna@dchp.charita.cz, 731 433 027, 731 433 060, 731 433 008, 731 433 023, 731 433 096, 731 591 883

Diecézní charita Plzeň (Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa)

Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz,
jitka.horalova@dchp.charita.cz, 731 433 020, 731 433 062

Diecézní charita Plzeň (Sociální rehabilitace – pobytová – Domov sv. Vavřince Meclov)

Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz,
matej.havlicek@dchp.charita.cz, marie.machkova@dchp.charita.cz, 731 433 057, 731 433 020, 731 433 064, 731 591 880

Diecézní charita Plzeň (Sociální rehabilitace – SOS Domažlice)

Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz, lenka.eisenhamerova@dchp.charita.cz,
sabina.etzlova@dchp.charita.cz, 731 433 020, 731 433 019, 731 433 092

Domácí péče Domažlice s.r.o. (Domácí zdravotní péče včetně hospicové)

Info@pece-doma.cz, 379 725 085, 731 506 860

Domácí péče Domažlice s.r.o. (Pečovatelská služba)

Info@pece-doma.cz, 379 725 085, 731 506 860

Domácí péče Domažlice s.r.o. (Půjčovna kompenzačních pomůcek)

Info@pece-doma.cz, 379 725 085, 731 506 860

Domažlická nemocnice, a.s. (Sociální lůžka)

info@domazlice.nemocnicepk.cz, 379 710 112

Dům seniorů Kdyně, p.o. (Domov pro seniory)

info@dskdyne.cz, 379 791 111

Dům seniorů Kdyně, p.o. (Odlehčovací služba)

info@dskdyne.cz, 379 791 111

HEWER, z.s. – osobní asistence pro Plzeňský kraj

info@hewer.cz, 274 781 341

MCT CZ, z.s. (Raná péče)

mct.cz@seznam.cz, 736 429 900

Město Horšovský Týn (Pečovatelská služba)

i.kvitkova@muht.cz, 379 415 158

Město Staňkov (Pečovatelská služba)

dps@mestostankov.cz, podatelna@mestostankov.cz, 379 410 280, 777 592 860

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (Denní stacionář)

socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz, 379 484 510

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (Domov pro seniory)

socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz, 379 484 510

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (Domov se zvláštním režimem)

socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz, 737 246 644

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory (Odlehčovací služba)

socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz, 379 484 510

Městys Koloveč (Pečovatelská služba)

pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz, 379 494 222

Network East-West, z.s., Centrum Jana (Odborné sociální poradenství)

poradna@centrumjana.cz, 379 778 222

Network East-West, z.s., Centrum Jana (Terénní programy)

office@centrumjana.cz, 379 778 222

Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice (Ošacovací středisko)

domazlice@cervenykriz.eu, 379 722 514

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (Odborné sociální poradenství)

opu.plzen@opu.cz, 604 809 165

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (Terénní programy)

opu.plzen@opu.cz, 604 809 165

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Domažlice (Poradenství v oblasti školství a rodiny)

poradnadomazlice@pepor-plzen.cz, 379 724 276, 722 602 200

Probační a mediační služba Domažlice

slibrova@pms.justice.cz, 733 788 938

Raná péče Kuk, z.ú. (Raná péče)

​​​​​​​plzen@ranapece.eu, 377 420 035, 724 400 815

Rodinné centrum Myška Lola, z.s.

ostrovobjevu@myskalola.cz, 731 872 687

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s., odbočka Domažlice

hrubcova@sons.cz, 607 605 364

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR – Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj (Odborné sociální poradenství)

icplzen@suz.cz, 377 223 157, 725 874 976 (977)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. (Odborné sociální poradenství)

sizlingova@snncr.cz, 379 722 917, 725 838 349

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. (Tlumočnická služba Plzeňský kraj)

moudra@snncr.cz, 379 722 917, 725 838 349

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. – místní organizace Horšovský Týn

nadavotrubova@email.cz, 736 425 185

Tichý svět, o.p.s. (Odborné sociální poradenství – sociální a právní poradna)

dominik.dolejs@tichysvet.cz, 607 086 461

Tichý svět, o.p.s. (Sociální rehabilitace)

dominik.dolejs@tichysvet.cz, 607 086 461

Tichý svět, o.p.s. (Tlumočnické služby – Komunikace bez bariér)

dominik.dolejs@tichysvet.cz, 607 086 461

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň (Sociální rehabilitace)

plzen@tyfloservis.cz, 377 423 596, 608 257 961

Vital life z.s. (Domov se zvláštním režimem)

vitallife@centrum.cz, 776 320 163

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2