Sociální služby
pro Horšovskotýnsko

Aktuální etapa (2018-2024)

Logo EU, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

V současné době probíhá 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku, která byla zahájena 1. ledna 2018 dvouletým projektem „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006563, který byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl realizován Centrem pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Horšovský Týn.

Leden – červen 2018: 
Proběhlo mapování sociální situace na Horšovskotýnsku. Z výstupů mapování sociální situace v regionu byl vytvořen soubor dokumentů – základní socio-demografický popis území, analýza poskytovaných sociálních služeb, analýza zdrojů systému sociálních služeb a souhrn nejdůležitějších výstupů z mapování.
 
Červenec 2018 – prosinec 2019:
Probíhala setkání „u kulatého stolu“ – setkání otevřená pro veřejnost, jejichž prostřednictvím se hledala řešení největších problémů v sociální oblasti.
V návaznosti na výstupyh z mapování sociální situace dále probíhal průzkum potřeb potencionálních uživatelů služeb.
Projekt byl ukončen 31. prosince 2019 a jeho výstupem byl mimo jiné aktuálně platný Komunitní střednědobí plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku na období 2020-2024. 

3. etapa komunitního plánování nadále pokračuje realizací jednotlivých opatření a aktivit uvedených v plánu.

Kontaktní osoba projektu
Bc. Iveta Křížová, DiS., Městský úřad Horšovský Týn, kontaktní osoba projektu
tel.: 379 415 163
e-mail.: i.krizova@muht.cz

Pracovní skupiny
1. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 17. 9. 2018
- projednání SWOT analýz a vizí
SWOT analýza+ vize - děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
SWOT analýza + vize - senioři a osoby se zdravotním postižením
Zápis - Děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zápis - Senioři a OZP
 
2. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 19. 11. 2018
- infromace o průzkumech potřeb občanů a o katalogu sociálních služeb, projednání chybějících služeb pro cílové skupiny
Zápis - Senioři a OZP
 
3. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 18. 2. 2019
- diskuze nad bariérami a největšími nedostatky v sociální oblasti v regionu pro jednotlivé cílové skupiny - seniory a osoby se zdravotním postižením a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmi.
 
4. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 6. 5. 2019
- představení sociálních služeb a možnosti řešení zjištěných nedostatků v soc. oblasti
Zápis
 
5. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 25. 9. 2019
- program tematicky zaměřený na na projednání potřeb a možností praktické spolupráce zainteresovaných aktérů v regionu (pracovní skupiny Děti, mládež, rodiny s dětmi a osttní osoby ohrožené soc. vyloučením)
 
6. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 23. 10. 2019
- společné setkání pracovních skupin nad průřezovými tématy (průzkum bytové problematiky v regionu, bariéry, nezaměstnanost, infromovanost a spolupráce v soc. oblasti
 
7. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 4. 11. 2019
- setkání pracovní skupiny Senioři a OZP (průzkum problematiky života seniorů se sníženou soběstačností v regionu a rozvoj soc. služeb pro seniory - pobytové služby, pečovatelská služba)
 
8. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 13. 11. 2019
- představení a projednání Návrhu strategické části komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku na roky 2020-2024

Návrh strategické části komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku na roky 2020-2024

ÚVODNÍ SETKÁNÍ  3. etapy komunitního plánování sociálních služeb - 18. 4. 2018

- představen projekt 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb a některé sociální služby, které pomáhají v tíživých životních situacích na Horšovskotýnsku 

 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ - výstupy z mapování sociální situace na Horšovskotýnsku - 20. 6. 2018

- prezentovány výstupy mapování sociální situace na Horšovskotýnsku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se sociální problematika týká

Zápis ze společného setkání
Prezentace projektu plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku
Analýza poskytovaných sociálních služeb na Horšovskotýnsku
Analýza zdrojů systému soc. služeb na Horšovskotýnsku
Shrnutí výstupů z mapování soc. situace na Horšovskotýnsku pro potřeby KPSS

Základní socio-demografický popis území SO ORP Horšovský Týn

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KOMUNITNÍHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU NA OBDOBÍ 2020-2024 - 4. 12. 2019


 

Leták s informacemi o příspěvku na péči
V rámci projektu byl vytvořen leták s informacemi o příspěvku na péči a o pečovatelských službách působících v regionu. Leták je ke stažení v elektronické podobě níže.
Leták
 
Řídící skupina
Statut a jednací řád řídící skupiny
Základní listina KPSS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2