Sociální služby
pro Horšovskotýnsko

Umírání

Na péči o umírajícího je zaměřena hospicová péče, kterou v regionu poskytuje spolu s domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službu následující organizace. Tyto služby poskytují též podporu rodinám klientů a pozůstalým: 

Při péči o těžce nemocné v terminálním stádiu nemoci může pomoci domácí zdravotní péče, která poskytuje základní zdravotnické úkony v domácnosti nemocného. Služba se poskytuje na základě předepsání lékařem.   

V případě potřeby kompenzačních pomůcek se můžete obrátit na organizaci Domácí péče Domažlice s.r.o. 

Využít můžete také odlehčovací službu, která poskytuje krátkodobou péči o klienta za účelem odlehčení pečujícím osobám. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

S péčí o těžce nemocného či umírajícího mohou pomoci v domácím prostředí také některé pečovatelské služby, případně pak pobytotvá zařízení: 

Pro finanční zajištění potřebné pomoci a péče je určen příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce. Příslušný formulář žádosti získáte na Kontaktním pracovišti úřadu práce Domažlice v Horšovském Týnu

K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce. Pomoci mohou i tyto organizace: 

Ztráta někoho z rodiny je vždy velmi tragická událost, se kterou se pozůstalí členové rodiny vyrovnávají různým způsobem. Pro někoho to může být velmi obtížné a je dobré si promluvit s odborníky, obrátit se můžete na následující organizace: 

Na zajištění pohřbu poskytuje stát jednotný příspěvek 5 000,-Kč, ale pouze při úmrtí nezletilého dítěte, nebo rodiče nezletilého dítěte. Pohřebné vyplácí místně příslušný úřad práce.

Při úmrtí rodiče nezletilého a nezaopatřeného dítěte je možné na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat o sirotčí důchod

Při úmrtí manžela nebo manželky si lze na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat o vdovský či vdovecký důchod.  

Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5