Sociální služby
pro Horšovskotýnsko

Stáří

Základní informace o poskytování starobního důchodu jsou k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Pro okres Domažlice je k vyřizování důchodů příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení , tel. 379 772 111, e-mail: posta.do@cssz.cz

Informace o vdovském či vdoveckém důchodu naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

Při ztrátě sociálních kontaktů nebo při pocitech osamocení, nepotřebnosti, prázdnoty se informujte na Vašem městském nebo obecním úřadu na možnosti aktivit pro seniory. Infromace o možnosti aktivního zapojení do společenského života získáte v Městské radě seniorů Domažlice. Mohou Vám také pomoci následující organizace: 

Při náročných životních situacích, pocitech samoty, ohrožení, zneužívání, týrání nebo v případě oběti trestného činu je možné bezplatně a anonymně využít Linku seniorů na tel. čísle 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) či e-mailovou poradnulinkasenioru@elpida.cz. Pomoc a podporu mohou poskytnout také specializovaná pracoviště: 

V případě nouze je možné obrátit se na ošacovací středisko Oblastního spolku Českého červeného křížeDomažlice. 

Pro finanční zajištění potřebné pomoci a péče je určen příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce. Příslušný formulář žádosti získáte na Kontaktním pracovišti úřadu práce v Horšovském Týnu, tel. 950 112 551-553. K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci.

S vyplněním žádost Vám pomohou pracovníci úřadu práce nebo se můžete obrátit na některé sociální služby: 

Pokud Vás již hodně zmáhá péče o vlastní osobu či domácnost, či na některé činnosti už nemáte síly, může Vám pomoci pečovatelská služba. Zjistěte na obecním (městském) úřadu nebo na mapě pečovatelské služby v regionu, která organizace poskytuje pečovatelskou službu ve Vaší obci. 

Obdobnou pomoc při péči zajišťují také služby osobní asistence, která kromě výše uvedených úkonů vykonává též vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

HEWER, z.s. - osobní asistence pro Plzeňský kraj 

Žijete-li v domácnosti sami, můžete využít tísňovou a asistenční péči v podobě hlasové a elektronické komunikace (SOS tlačítko/telefon). Služba je určena pro osoby, které jsou vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stanu nebo schopností. 

V případě potřeby kompenzačních pomůcek se můžete obrátit organizaci Domácí péče Domažlice.

Žijete-li v domácnosti sami nebo naopak nemáte-li potřebný klid a soukromí, bydlíte-li ve vyšším poschodí bez výtahu nebo jsou jiné překážky ve využívání dosavadního bydlení, je možné požádat o byt v některém domě s pečovatelskou službou. Dotazovat se můžete přímo na obcích, které domy s pečovatelskou službou provozují. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Při náročných životních situacích, pocitech samoty, ohrožení, zneužívání, týrání nebo v případě oběti trestného činu je možné bezplatně a anonymně využít Linku seniorů na tel. čísle 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) či e-mailovou poradnu linkasenioru@elpida.cz. Pomoc a podporu mohou poskytnout také specializovaná pracoviště: 

V případě nouze je možné obrátit se na ošacovací středisko Oblastního spolku ČČK Domažlice

Pro finanční zajištění potřebné pomoci a péče je určen příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce. Podejte si žádost. Příslušný formulář získáte na Kontaktním pracovišti úřadu práce v Horšovském Týnu. K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce. Případně Vám mohou pomoci tyto organizace: 

V případě, že potřebujete pomoci se zajištěním péče o seniora v době Vaší nepřítomnosti, je možné se obrátit na pečovatelské služby či osobní asistenci. Pracovnice služeb přijedou za seniorem domů a zajistí mu potřebnou péči. Případně je možné využít službu denního stacionáře, který zajišťuje péči o seniora na určitou část dne v zařízení služby. 

V případě Vaší dlouhodobější nepřítomnosti (např. z důvodu dovolené či hospitalizace) zajistí péči o nesamostatného seniora pobytová odlehčovací služba: 

Žijete-li v domácnosti sami, můžete využít tísňovou a asistenční péči v podobě hlasové a elektronické komunikace (SOS tlačítko/telefon). Služba je určena pro osoby, které jsou vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stanu nebo schopností. 

V případě potřeby kompenzačních pomůcek se můžete obrátit organizace Domácí péče Domažlice.

V případě, že péče o seniora v domácím prostředí není možná či již není dostačující péče rodiny ani při zapojení terénních asistenčních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence), potřebnou celodenní zdravotní a sociální péči o seniora poskytují pobytové služby. Žádost o zajištění služby se podává přímo u poskytovatele. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí jsou určeny domovy se zvláštním režimem. Poskytování pobytových služeb je přizpůsobeno specifickým potřebám těchto osob. Žádost o poskytnutí této služby se podává přímo u poskytovatele. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

V případě hospitalizace seniora ve zdravotnickém zařízení, u kterého již byla ukončena léčba, ale který se kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže vrátit domů bez zajištění potřebné domácí péče, lze využít sociální služby ve zdravotnictví (tzv. sociální lůžka). Informace podá sociální pracovník zdravotnického zařízení, případně Odbor sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Při náročných životních situacích, pocitech samoty, ohrožení, zneužívání, týrání nebo v případě oběti trestného činu je možné bezplatně a anonymně využít Linku seniorů na tel. čísle 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) či e-mailovou poradnu linkasenioru@elpida.cz. Pomoc a podporu mohou poskytnout také specializovaná pracoviště: 

V případě nouze je možné obrátit se na ošacovací středisko Oblastního spolku ČČK Domažlice. 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4