Sociální služby
pro Horšovskotýnsko

Bydlení

Využijte možnosti domluvy s majitelem bytu, zda lze ztrátu bydlení odvrátit nebo alespoň oddálit (např. uzavřením splátkového kalendáře). V případě, že jde o městský byt, obraťte se na správce bytového fondu nebo na starostu obce. Pomoci mohou tyto organizace:  

V případě ztráty bydlení mohou matky samoživitelky a ženy v krizových situacích požádat o dočasné ubytování v azylovém domě v Havlovicích u Domažlic.  Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči, pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace: 

V případě ztráty bydlení mohou osoby se sníženou soběstačností pobírající invalidní nebo starobní důchod požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace: 

Zjistěte možnosti získání nájmu městského (obecního bytu) - obraťte se na obecní či městský úřad dané obce. Pomoci mohou tyto organizace: 

Matky samoživitelky a ženy v krizových situacích mohou požádat o dočasné ubytování v azylovém domě v Havlovicích u Domažlic.  Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace: 

Osoby se sníženou soběstačností pobírající invalidní nebo starobní důchod, mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace: 

Při fyzickém napadení partnerem (partnerkou) lze využít institutu vykázání ze společné domácnosti přivoláním PČR na místo konfliktu. 

Více informací naleznete zde

Matky samoživitelky a ženy v krizových situacích mohou požádat o dočasné ubytování v azylovém domě v Havlovicích u Domažlic.  Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace:  

Základní informace pro oběti domácího násilí naleznete zde

Zjistěte na městském nebo obecním úřadu možnosti získání nájmu městského (obecního) bytu. 

V případě, že nemáte kde bydlet, obraťte se na následující organizace, které Vám mohou pomoci: 

 V případě akutní bytové nouze se obraťte na níže uvedené poskytovatele služeb ohledně možnosti zajištění krizového bydlení:  

Matky samoživitelky a ženy v krizových situacích mohou požádat o dočasné ubytování v azylovém domě v Havlovicích u Domažlic.  Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace: 

Osoby se sníženou soběstačností pobírající invalidní nebo starobní důchod, mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace: 

Obraťte se na kurátora pro dospělé na Městském úřadu v Horšovském Týnu, Odboru sociálních věcí (tel. 379 415 161), pomůže Vám řešit Vaši situaci. 

Matky samoživitelky a ženy v krizových situacích mohou požádat o dočasné ubytování v azylovém domě v Havlovicích u Domažlic.  Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace: 

Nedokáži již byt (dům) udržovat. Byt je na úklid velký, bez výtahu, nájem je vysoký, nezvládám topit, trpím samotou. 

Osoby se sníženou soběstačností mohou požádat o pomoc pečovatelskou službu, případně o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace: 

Při snížené soběstačnosti vzniká nárok na příspěvek na péči, případně další dávky pro osoby se zdravotním postižením. Informujte se na pobočce Úřadu práce ČR v Horšovském Týnu. Pomoci mohou tyto organizace:    

V případě vysokého nájmu se informujte na pobočce pobočce Úřadu práce ČR v Horšovském Týnu o možnosti využití příspěvku na bydlení (tel. 950 112 551-553) nebo o doplatku na bydlení na pobočce Úřadu práce ČR v Domažlicích (tel. 950 112 503-506).

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30