Sociální služby
pro Horšovskotýnsko

Zdravotní postižení a nemoc

Jste bezradní ve své situaci? Hledáte informace, co by Vám při péči o zdravotně postižené dítě pomohlo? Obrátit se můžete na: 

Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Organizuje akce v rámci své působnosti. Realizuje volnočasové a sportovní akce pro zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče zaměřené na podporu jejich integrace. 

Má Vaše dítě nějaké postižení? Zaznamenáváte u Vašeho dítěte nesprávný vývoj? Významnou pomocí pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem do 7 let věku jsou služby rané péče.  Pracovnice rané péče přijíždějí za klienty domů. Zaměřují se na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.  Na Domažlicku působí několik služeb rané péče podle druhu postižení dítěte. 

Od jednoho roku dítěte vzniká nárok na příspěvek na péči, který vyplácí pracoviště pobočky Úřadu práce ČR v Horšovském Týnu, tel. 950 112 551-553, tam získáte také formulář žádosti. 

K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce nebo se můžete obrátit na sociální služby. 

Máte problém se zajištěním vzdělávání pro Vaše dítě? Informace o možnosti zařazení dítěte se zdravotním postižením do mateřské a základní školy a obecně problematiku vzdělávání zdravotně postižených dětí Vám pomohou řešit tito odborníci:  

Informace o možnostech získání invalidního důchodu pro dítě se zdravotním postižením, které dovrší 18 let, získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení Domažlice,  tel. 379 772 111, e-mail: posta.do@cssz.cz ,  Více informací na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

Nevíte, na jaké příspěvky máte nárok? Nevíte, jak získat bezbariérové bydlení, kde získat zvláštní pomůcky? Nevíte, jak získat práci s vyhovujícími pracovními podmínkami? Obrátit se můžete na sociální pracovníky pověřených obecních úřadů, kteří Vám poskytnout informace a pomoc či Vás odkáží na další odborníky. 

Pro finanční zajištění potřebné pomoci a péče je určen příspěvek na péči, na který vzniká nárok od 1 roku a který vyplácí pracoviště Úřadu práce ČR v Horšovském Týnu, tel. 950 112 551-553, tam získáte také formulář žádosti. 

K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce nebo se můžete obrátit na sociální služby. 

Informace o nároku na dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením) získáte na stránkách Úřadu práce ČR nebo na kontaktním pracovišti úřadu práce v Horšovském Týnu, tel.  950 1112 551-553. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Informace potřebné k získání invalidního důchodu najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Je pro Vás péče o dospělou zdravotně postiženou osobu náročná a vyčerpávající? Potřebujete pomoci s péčí o zdravotně postiženého člena rodiny? Chcete zajistit domácí péči o zdravotně postiženého člena rodiny, ale sami to nezvládnete? Mohou Vám pomoci tyto organizace: 

V případě, že potřebujete pomoci se zajištěním péče o dospělého zdravotně postiženého člena rodiny v době Vaší krátkodobé nepřítomnosti, je možné se obrátit na pečovatelské služby či osobní asistenci. Pracovnice služeb přijedou za postiženou osobou domů a zajistí ji potřebnou péči. Případně je možné využít službu denního stacionáře, který zajišťuje péči o seniora na určitou část dne v zařízení služby. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Pečujete o osobu se zdravotním postižením či dlouhodobě nemocného a potřebujete si odpočinout? Nebo Vás čeká hospitalizace či jiná dlouhodobější nepřítomnost? V tomto případě je možné se obrátit na pobytovou odlehčovací službu, která umožňuje umístit seniora dočasně do pobytového zařízení se zajištěnou celodenní péčí: 

Při péči o osoby s psychickým postižením v domácím prostředí je možné se o pomoc obrátit na níže uvedené odborníky. Mohou pomoci v prvních dnech po propuštění z psychiatrických léčeben, zprostředkovat poradenství rodině, zajišťují doprovod při zvládání běžných životních situací atd. 

V případě, že péče o osobu s (chronickým) duševním onemocněním v domácím prostředí není možná, je možné využít v případě volné kapacity pobytovou službu sociální rehabilitace Domov sv. Vavřince v Meclově.

Dospělým osobám s mentálním postižením nabízí ve Staňkově bydlení ve skupinové domácnosti Centrum sociálních služeb Stod:

Každé zdravotní postižení znamená určitou bariéru v možnosti plnohodnotného života. Cílem celé společnosti je tyto bariéry minimalizovat, například prostřednictvím dávek pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje Úřad práce ČR. Osoby se zdravotním postižením mohou žádat o příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P). 

Parkovací průkaz nevydává Úřad práce ČR, ale Městský úřad Horšovský Týn, Odbor sociálních věcí. Na vydání parkovacího průkazu mají nárok pouze osoby, které jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.  

Platnost parkovacího průkazu musí vždy korespondovat s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pro vydání parkovacího průkazu je nezbytná fotografie držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
Bližší informace získáte na Městském úřadu Horšovský Týn, tel. 379 415 166

Osobám se zdravotním postižením a osobám pečujícím jsou v rámci výše uvedených dávek poskytovány pro zmírnění bariér zvláštní pomůcky. Pomoc při zjištění vhodnosti konkrétní kompenzační pomůcky poskytují specializované služby. Některé z nich i kompenzační pomůcky zapůjčují: 

Přínosem k dostatečné informovanosti o možnostech zlepšení kvality života při různém druhu postižení či onemocnění je řada specifických sdružení, svazů či organizací, které podporují své členy a pomáhají jim se začleněním do společnosti. Jsou to: 

Podporu pro neslyšící/zrakově postižené v podobě nácviku sociálních dovedností a rozvoje znalostí, které pomohou klientům v běžném životě, např. nácvik samostatného pohybu, práce na PC, pomoc při komunikaci s úřady, podpora v kontaktu s jinými lidmi, podpora v pracovní oblasti apod., poskytuje: 

V případě potřeby tlumočení do znakového jazyka můžete využít on-line tlumočení Tichá linka organizace Tichý svět, z.s. nebo Vám může pomoci organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. 

V případě, že zvládnete samostatné bydlení, třeba i s pomocí terénní služby, informujte se na obecním či městském úřadu, zda jsou k dispozici bezbariérové byty, sociální byty či byty s podporou, případně byty v domě s pečovatelskou službou. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Informace a rady ohledně možnosti pracovního uplatnění osoby se zdravotním postižením získáte na Úřadu práce ČR, kontaktním pracovišti v Domažlicích, tel 950 158 411. Pomoci Vám mohou tyto organizace. 

V případě, že jste Vy nebo Váš blízký ukončili hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení a nemůžete být propuštěni z lůžkové péče domů, neboť zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc v současné době není zajištěna, je možné využít sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

V případě, že jste Vy nebo Váš blízký byli propuštěni z léčby ve zdravotnickém zařízení a nadále je třeba základních zdravotních úkonů či ošetření, je možné využít služby domácí zdravotní péče, která poskytuje základní zdravotnické úkony v domácnosti pacienta. Služba se poskytuje na základě předepsání lékařem. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

S péčí o nemocného mohou pomoci pečovatelské služby, jejichž pracovnice přijíždí do domácnosti a pomáhají s potřebnými úkony, jako je např. dovoz či podání jídla, hygiena, úklid domácnosti apod. 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2